Anonimowi Hazardziści

MITINGI AH I STRONA INTERNETOWA SĄ ZARZĄDZANE I UTRZYMYWANE PRZEZ WSPÓLNOTĘ AH. JEŻELI TRAFIŁEŚ TU Z INNEJ STRONY LUB Z LINKU CHCEMY ŻEBYŚ WIEDZIAŁ, ŻE:
Wspólnota AH nie ma powiązań z żadną sektą, grupą wyznaniową, partią polityczną, organizacją czy instytucją, nie zajmuje stanowiska w żadnych sprawach zewnętrznych oraz nie użycza nazwy żadnym pokrewnym organizacjom.

Menu

Intergrupa w Katowicach

Intergrupa w Katowicach

Zapraszamy na kolejne spotkanie Intergrupy AH, które tym razem odbędzie się 25 marca 2017 roku w Katowicach. Więcej informacji już wkrótce.

© anonimowihazardzisci.org
Realizacja: 2012 rok