Anonimowi Hazardziści

MITINGI AH I STRONA INTERNETOWA SĄ ZARZĄDZANE I UTRZYMYWANE PRZEZ WSPÓLNOTĘ AH. JEŻELI TRAFIŁEŚ TU Z INNEJ STRONY LUB Z LINKU CHCEMY ŻEBYŚ WIEDZIAŁ, ŻE:
Wspólnota AH nie ma powiązań z żadną sektą, grupą wyznaniową, partią polityczną, organizacją czy instytucją, nie zajmuje stanowiska w żadnych sprawach zewnętrznych oraz nie użycza nazwy żadnym pokrewnym organizacjom.

Menu

V Zlot Radości Anonimowych Hazardzistów z rodzinami.

V Zlot Radości Anonimowych Hazardzistów z rodzinami.

RATUJĄC SIEBIE - RADUJESZ INNYCH

24.08.2018 - 26.08.2018 - Ośrodek Wypoczynkowy Bojanowe Gniazdo w miejscowości Zaniemyśl

Piątek 24.08.2018

16:00 - przyjazd uczestników i zameldowanie
18:00 - 18:30 - kolacja
20:00 - ... Otwarty miting wspólny całonocny
(spikerka osoby współuzależnionej - HAZ-ANON i spikerka Hazardzisty)

Sobota 25.08.2016

7:30 - 7:45 Poranna gimnastyka
7:45 - 9:00 Przygotowanie do śniadania, a dla chętnych poranna kawa
9:00 - 9:30 - Śniadanie
10:00 - 11:00 - dzieci będą pod opieką ratowników WOPR, pokaz strażacki przez zawodowego strażaka.
10:00 - 11:00 - miting dla współuzależnionych (jest możliwość wydłużenia)
10:00 - 11:00 - miting dla hazardzistów (jest możliwość wydłużenia)
11:15 - 13:00 - Rodzinna olimpiada sportowa - dla wszystkich
13:30 - 14:00 - obiad
14:30 - 17:00 - Rodzinna olimpiada sportowa- dla wszystkich
18:00 - 19:00 - kolacja
19:15 - 21:00 - podchody - dla wszystkich
21:00 - (..) - ognisko, wspólne śpiewy i opowieści - dla wszystkich

Niedziela 26.08.2016

9:00 -9:45 - śniadanie
10:00 - 11:00 - inwentura Zlotu Radości: " Pomysły na kolejny Zlot Radości, wymiana doświadczeń".
11:30 - 12:30 - zakończenie V Zlotu Radości
13:30 - 14:00 - obiad
14:30 - wyjazd uczestników

Koszty pobytu:
Osoba dorosła - koszt 155 zł w tym: Pobyt od piątku do niedzieli z pełnym wyżywieniem. + akredytacja 20 zł
Dziecko:
- w wieku  0 - 3 lat - Przebywa za darmo
- w wieku  4 - 10 lat - koszt 60 zł w tym: Pobyt od piątku do niedzieli z pełnym wyżywieniem
Na czas mitingów i zajęć dla dorosłych dzieci mają zapewnioną opiekę.
Możliwość zabrania pieska
Możliwość wypożyczenia kajaku - koszt to 10zł/h
UWAGA, UWAGA,UWAGA,UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!
Rejestracja na ZLOT odbywa się z dwóch etapach:
- rezerwacja telefoniczna u osoby odpowiedzialnej za zakwaterowanie
- wpłata zaliczki w wysokości  50zł od osoby do 31 maja 2018 roku na numer konta: z dopiskiem:
ZLOT, IMIĘ i MIEJSCOWOŚĆ i za ileosób,  Np: ZLOT, RYSIEK, WARSZAWA, 150zł za 3 osoby.
Zaliczka na ZLOT jest bezzwrotna co jest wiążące z poniesieniem kosztów pobytu.
Numer konta będzie dostępny u organizatorów odpowiedzialnych za zakwaterowanie.
Opłata za Zlot jest równoznaczna z zapoznaniem się z Regulaminem Zlotu oraz jego akceptacją.
Regulamin stanowi integralną część z agendą V ZLOTU RADOŚCI.
Każdy uczestnik V Zlotu Radości zostanie poproszony o podpisanie regulaminu na miejscu w ośrodku Bojanowe Gniazdo. Regulamin będzie dostępny wraz z agendą na stronie www.anonimowihazardzisci.org .
Apartamenty - dwie dwuosobowe sypialnie oraz salon z jedną kanapą,
Studio - dwuosobowa sypialnia oraz salon z dwoma łóżkami i jedną kanapą
Pokoje jednoosobowe, Pokoje 2-3 osobowe,
Szczegółowe informacje i rezerwacja pod numerami telefonów:
692 489 338 Rysiek, 797 828 007 Daniel,

 

Nieważne skąd jesteś.Nieważne jakie masz problemy.

Ważne , że będziesz TU sam lub  ze swoją rodziną.

Gdzie drzewa szumią i ptaki śpiewają a radość płynie w Nas.

 

REGULAMIN POBYTU NA ZLOCIE RADOŚCI
BOJANOWE GNIAZDO 2018

I ZASADY OGÓLNE

1.  Celem Zlotu Radości jest wspólna integracja ze swoimi rodzinami oraz wspólne zabawy  i wypoczynek nad jeziorem z przyjaciółmi .
2.Uczestnikiem wyjazdu może być każdy hazardzista, osoba mu towarzysząca oraz rodzina hazardzisty
3.Na ZLOT RADOŚCI można zabrać małego pieska czy kotka lecz wcześniej należy się skontaktować z organizatorem odpowiedzialnym za zakwaterowanie na ZLOCIE.
4.Organizatorem ZLOTU RADOŚCI jest grupa AH Na Programie w WARSZAWIE.
5.Opłata za Zlot jest równoznaczna z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacją.
6.ZLOT RADOŚCI odbędzie się 24 - 26.08.2018w miejscowości Zaniemyśl w Bojanowe Gniazdo.
7.W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych zorganizacją ZLOTU RADOŚCI czuwają Daniel i Ryszard hazardziści grupy Na Programiew Warszawie.
8. W trakcie pobytu na Zlocie opiekę nad dziećmi sprawują prawni opiekunowie,

II REJESTRACJA
1.Rejestracja na ZLOT odbywa się z dwóch etapach:
- rezerwacja telefoniczna u osoby odpowiedzialnej za zakwaterowanie
- wpłata zaliczki w wysokości 50zł od osoby do 31 maja 2018 roku na numer konta: z dopiskiem:
ZLOT, IMIĘ i MIEJSCOWOŚĆ i za ilęosób,  Np: ZLOT, RYSIEK, WARSZAWA, 150zł za 3 osoby.
Zaliczka na ZLOT jest bezzwrotna co jest wiążące z poniesieniem kosztów pobytu.
Numer konta będzie dostępny u organizatorów odpowiedzialnych za zakwaterowanie.
2.Dopłaty za pobyt na Zlocie, do zapłaconej zaliczki dokonujemy na miejscu w Ośrodku Bojanowe Gniazdo w Rejestracji  i odbieramy klucze do pokoju.
3.O udziale w ZLOCIE decyduje kolejność rezerwacji. Każda kolejna osoba, która  zapisze się na ZLOT zostanie wpisana na Listę Rezerwową.

III OSWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON

1.Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom ZLOTU RADOŚCI:
- noclegu,
- wyżywienia w postaci trzech posiłków,
- kawy i herbaty,
- wody do picia,
- wypełnienia czasu poprzez przygotowanie wielu atrakcji dla Uczestników ZLOTU,
- podczas odbywania się mitingu, opieki nad dziećmi,
- podczas zabaw dbania o bezpieczeństwo uczestników.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- skradzione, uszkodzone lub zgubione rzeczy Uczestnika ZLOTU
- zachowanie Uczestnika ZLOTU oraz następstwa z tego wynikające w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.

3.Organizator ma prawo do wydaleniaze ZLOTU bez zwrotu pieniędzy w przypadku rażącego naruszeniazasad współżycia społecznego lub poniższego Regulaminu w czasie trwania ZLOTU RADOŚCI i pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym BOJANOWE GNIAZDO w miejscowości ZANIEMYŚL.

4.Uczestnik zobowiązuje się do:
- przestrzegania niniejszego Regulaminu i  Regulaminu Ośrodka
-nie spożywania napojów alkoholowych  i wszelkiego rodzaju środków odurzających podczas całego pobytu na ZLOCIE,
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa nad jeziorem i podczas całego pobytu na ZLOCIE
- zadbać o swojego zwierzakatak aby nie dopuszczać do sytuacji żeby inni uczestnicy bali się opodrapanieczy pogryzienie,
- pozostawienia swojego miejsca pobytu w stanie jakim zastał go w momencie zameldowania
- pokrycia kosztów ewentualnych szkód powstałych z jego winy  podczas pobytu na ZLOCIE,
- nie narażania innych uczestników na niebezpieczeństwo,

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator nie zwraca kosztów pobytu na ZLOCIE w przypadku wycofania się uczestnika z przyczyn zależnych od niego,
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksy Cywilnego.

 

 

© anonimowihazardzisci.org
Realizacja: 2012 rok